Nakliyat Sektöründe Markalaşma

Günümüzde ticaretin yeni kuralları karşımıza Markalaşma olgusunu çıkarmaktadır. Tüm sektörde işletmelerin değerleme kriterlerinde en önemli başlıklardan bir tanesi marka değeri olmaktadır. İşletmelerin kalitesini belirleyen ve değerlendiren olgular marka ile vücut bulduğu için markanın tanınırlığı ve itibarı aynı zamanda işletmenin karlılığını ve değerini de ortaya çıkarmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de markalaşmaya çok müsait olan sektörlerden bir tanesi nakliyat sektörüdür. Nakliyat hizmetlerinin uluslararası arenada rekabete konu olması sebebiyle markalaşma,  işletmelerin büyümelerinde temel belirleyici olmaktadır. Diğer taraftan uluslararası taşımacılık faaliyetlerinin ülkelere döviz kazandırıcı niteliği olması hasebiyle,  ülkeler nakliye sektöründe markalaşmayı teşvik etmektedir.

Ülkemiz sahip olduğu jeopolitik durumundan dolayı nakliyat hizmetlerinde uluslararası rekabet ortamında üstünlüklere sahiptir. Ülkemizin Avrupa Kıtası ile Asya kıtasını birbirine bağlayan bir noktada oluşu aynı zamanda büyük pazarlara ulaşımındaki kolaylıklar nakliye işletmelerimize rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.  Keza Türkiye’miz enerji yolları üzerinde yer almakta ;  bir çok ülkenin birbiriyle olan ticaretine konu olan malların taşınmasında ulusal işletmelerimize Pazar imkanı sunmaktadır.  Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili oluşu  deniz taşımacılığı ve kombine  taşımacılığına imkan tanımaktadır.  Ülkemiz bu avantajları ve nakliye sektöründe vücut bulan sermaye yoğunluğu ile Avrupa ve Asya’nın nakliyat üssü olmaya adaydır. 

 

Ülkemizde vücut bulmuş sermaye yoğunluğu ve büyük araç filoları , yetişmiş insan gücü , ülkemizin jeopolitik konumu nakliyat sektörünü milli ekonomimizde lokomotif sektör olma konumuna itmektedir. Bu zenginlikler muhakkak Markalaşma olgusu ile taçlandırılmalıdır.

 

Bilişim sektöründe yaşana  yenilikler dünya ticaretinde ulusal sınırları kaldırmış ve rekabet şartlarını zorlaştırmıştır. Bu gelişmeler aynı zamanda işletmelerin çok kısa zamanda çok hızlı büyümelerine de imkan tanımaktadır. Nakliyat sektörünün yurt içi olduğu kadar uluslararasında da yoğun bir trafiğe sahip olması ulusal işletmelerimize ; dünya markası olma imkanını da sunmaktadır. Ülkemizi dünyada çekim merkezi haline getirebilecek markaların oluşması için nakliyat sektörümüz büyük avantajlara sahiptir.  Bu avantajlar iyi değerlendirilerek nakliyat sektörümüzdeki gelişmeler dünya ölçeğine taşınmalıdır.

Nakliyat hizmetleri neredeyse tüm sektörler için geçerli olmak üzere rekabetin temel bileşenleri arasında yer almaktadır.  Sadece taşıma faaliyeti değil   depolama faaliyet,  asansörlü taşımacılık , sigorta imkanı , nakliye araçlarının takibi imkanı , müşteri hizmetleri yönetimi , kalite yönetim sistemleri hatta bilgi güvenliği sistemleri gibi faaliyetlerin müşterilere sunulması hizmet kalitesinin artmasını dolayısıyla markalaşma başarısını sağlayacaktır.  Şimdiye kadar sektörün yapmış olduğu atılım ülkemiz için gurur vericidir. Bundan sonra aşılması gereken eşik ; ülkemizdeki nakliye işletmelerini tüm dünyada tanınır haline getirecek markaların oluşmasıdır.

Bu süreçte Nakliye Market Nakliye sektöründe öncü marka olmanın bilinci içinde;  ülkemizi dünyada çekim merkezi  haline getirecek bir çok markanın oluşmasına katkı sunmaya devam edecektir.