Kullanım Koşulları

NAKLİYEMARKET  Türk patent Enstitüsü nezdinde 2016 39477 tescil  numarası ile koruna bir hizmet markasıdır. NAKLİYE MARKET  Kalkınma Ofisi Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti bünyesinde müşteriler ve nakliye firmaları arasında danışmanlık , pazarlama ve acentalık  faaliyetinde bulunan hizmet platformudur.

Nakliye Market KURUMSAL İNTERNET SAYFASI  www.nakliyemarket.com  dur.

www.nakliyemarket.com  ve ilgili bulunan tüm sosyal medya hesaplarını   (işbu sözleşmede web sayfası ve sosyal medya hesaplarının tümü  site olarak anılacaktır.) ziyaret eden kullanıcılar ve siteye üye olan kullanıcılar aşağıdaki üyelik sözleşmesini okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırlar.  İşbu sözleşmede yazılı hususlar Nakliye Marketin tasarrufunda bulunan tüm sosyal medya kanallarında paylaşılan içerik içinde bağlayıcıdır.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve ekleri Nakliye Market Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), KALKINMA OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ REKLAM ORGANİZASYON BİL.VE LOJİSTİK TİC.LTD.ŞTİ. ile Siteye üye olan ve siteyi ziyaret eden  Kullanıcı arasında, düzenlenmiştir.

Siteyi ziyaret ettiğinizde ve üye olduğunuzda  Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

2. Tanımlar

NAKLİYE MARKET      : 2016 39477  tescil numaralı hizmet markası

ÜYE                             :  Hizmet Platformuna dahil olan kurumsal Nakliye İşletmeleri.

KULLANICI                  :  Siteye üye olan ve Sitede verilen hizmetlerden Kullanıcı Sözleşmesi çerçevesinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

MÜŞTERİ                    : www.nakliyemarket.com sitesi aracılığıyla  sunulan hizmetlerden yararlanmak  suretiyle, ÜYE NAKLİYE FİRMASI  tarafından satışa arz edilen  hizmetleri satın alan Kullanıcı

HİZMET SAĞLAYICI    : www.nakliyemarket.com sitesi aracığıyla sunulan hizmetlerden yararlanarak nakliye hizmetlerini, diğer kullanıcılara yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve tüzel kişi

Site                             : www.nakliyemarket.com ve bağlı siteler.

 

NAKLİYE MARKET HİZMETLERİ :

Nakliye Market

-          Sözleşme ile disiplin altına alınış nakliye işletmelerinin hizmetlerinden yararlanabilmesi amacıyla üyelerine ve kullanıcılarına nakliye işletmelerinin tanıtımını yapar

-          Nakliye işletmeleri ve müşteriler arasında iş bağlantıları yapılmasına yönelik danışmanlık ve temsilcilik hizmetleri sunar

-          Platforma üye nakliye işletmelerinin reklam ve tanıtım faaliyetlerini yapar

-          Platforma üye nakliye işletmelerinin sosyal medya çalışmalarını yapar 


www.nakliyemarket.com sitesinden müşterilerine önerdiği nakliye işletmeleri hizmetlerini kendi markaları ile kendi nam ve hesabına ; Karayolları Trafik kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Mer-i mevzuat hükümleri disiplininde sunacağını beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Nakliye Market ; nakliye hizmetlerinin ifasında yaşanabilecek aksaklıklardan ve kanuna muhalefet eder nitelikteki fiil ve davranışlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. www.nakliyemarket.com sitesinde verilen hizmetler nakliye işletmeleri için garanti niteliği taşımamaktadır.

SÖZLEŞME KAPSAMI


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri ile sitenin kullanılması , siteye üye olunması ve Nakliye Market Hizmetleri başlığı altında açıklanan hizmetlere ilişkin yazılı genel çerçevedir.

ÜYELİK ŞARTLARI

ÜYE OLMA YETERLİLİĞİ         : www.nakliyemarket.com sitesine üye olunması ve tanıtım hizmetlerinden yararlanılabilmesi için Nakliye İşletmesinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Tacir sıfatını taşıması ,Marka Tescil Belgesi sahibi olması Ticaret Sicil ve Vergi Dairesine kayıtlı ticari işletme olma mecburiyeti vardır. Kayıt dışı çalışan nakliye işletmelerinin Nakliye Market’e üye olması söz konusu değildir. 

Üyelik             ;  Üye başvuru formunun doldurularak gerekli ücretin yatırılmasını müteakip üyelik başvurusu yapılır. Üyelik formu eki resmi evrakın incelenmesi ve uygun görülmesi ile üyelik onaylanır  nakliye işletmesine üye numarası verilerek gerekli bilgilendirme yapılır.  Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlanan ÜYE olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Üyelik hak ve kazanımları Nakliye Marketin onayı olmadan üçüncü kişilere devredilemez, kiralanamaz, üyelik hakları üzerinde herhangi bir imtiyaz kullanılamaz.

ÜYELERİN SORUMLULUKLARI

-          Üyelik Aidatı   ;

-          Üyeler, nakliyemarket.com sitesinden elde ettikleri bilgileri bir başka ticari girişimde bulunmayacaklarını , bir başka işletme ile paylaşmayacaklarını, kendi aralarında nakliyemarket.com sitesinde sunulan hizmetlerle alakalı herhangi bir girişimde bulunmayacaklarını, Türk Ticaret Kanununa ve özellikle Ticarette Haksız Rekabet hükümleri temelinde hareket edeceklerini aksi ispat edildiği takdirde senelik yaptıkları ciro üzerinden tazminat ödeyeceklerini beyan kabul ve taahhüt etmişlerdir.

ÜYE VE KULLANICILARIN  HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Kullanıcılar ve üyelerin yapacağı her işlem hukuk temelinde olmak zorundadır. Genel hukuk kurallarının emredici hükümleri tüm kullanıcıları/üyeleri ve işlemleri bağlayıcı niteliktedir. Kullanıcıların sitede  yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili Nakliye Marketin bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı site dahilinde  bulunan her türlü içerik, görsel &işitsel & algısal , metin, makale, resimleri, imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, vb.  çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı,  ticari ve ticari olmayan faaliyette  bulunmayacağını; haksız rekabet teşkil eden davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Kullanıcılar site bünyesinde mer-i mevzuatımız çerçevesinde haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, üçüncü kişilerin itibarına zarar verecek fillerde bulunmayacağını, üçüncü kişilerin kişilik haklarına saygı göstereceklerini genel ahlaka ve kamu düzenine uygun hareket edeceklerini yasa dışı fiillerde bulunmayacaklarını sınai ve mülkiyet haklarına aykırı beyan ve davranışlarda bulunmayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Sitenin bütünü veya bir bölümünün değiştirilmesi veya bozulması, ekleme, çıkartılma yapması  amacıyla kullanılması, sitenin teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde saldırıda bulunulması, Site üzerinde robot, örümcek, program web crawler, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screenscraping" yazılımları veya sistemleri, ve benzer yazılımlar ve sistemler kullanılması, site içeriğine izinsiz ulaşılması, hukuka aykırılık teşkil ediyor olup bahse konu fiillerin gerçekleşmesi durumunda Nakliye Market her türlü hukuki ve cezai girişimde bulunma hakkını saklı tutar.


Üyeler ve Kullanıcılar, www.nakliyemarket.com sitesinde kendileri tarafından sağlanan içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Üye ve Kullanıcılar tarafından siteye iletilen , değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu içerik ileten üye ve kullanıcı beyan kabul ve taahhüt etmiştir. Nakliye Market söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 
 

Üyeler ve Kullanıcılar ve diğer üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Nakliye Market çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Nakliye Market Üyeler ve Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 
 

Üyeler ve Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Nakliye Marketin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. .
Nakliye Market Üye ve kullanıcılarına kendi inisiyatifleri doğrultusunda, Nakliye Market tarafından yapılacak reklam , tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Üye ve Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada Nakliye Market tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler. 
 

Üye ve Kullanıcı, Nakliye Market  Site'ye ilişkin mobil uygulamasında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde Kullanıcının kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı Nakliye Market herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SINAİ VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Nakliye Market markası Türk Patent Enstitüsü nezdinde 2016 39477 tescil numarası ile koruma altındadır. www.nakliyemarket.com sitesi uhdesinde Nakliye Market yetkilileri tarafından oluşturulan ve erişilen bilgiler Veritabanı, Arayüzü ve teknik alt yapısı, bilgisayar kodları, yazılan makaleler, tasarımlar, metinler, imgelerin telif hakları Nakliye Market’e aittir. Üçüncü kişilerin oluşturdukları makaleler, tasarımlar, metinler, imgeler kaynak gösterilerek   www.nakliyemarket.com sitesinde paylaşılabilir. Üçüncü kişilere ait makaleler, tasarımlar, metinler ve imgeler konusunda fikri haklar, hak sahibine aittir ve Nakliye Market  üçüncü kişilerin hazırladığı fikir ve emek ürünlerinden herhangi bir hak talep etmemektedir. Nakliye Market fikir ve sanat eserleri sahiplerinin hak sahipliğinin korunması konusunda hassasiyet sahibidir.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuk zemininde mücbir sebep sayılan durumlarda, yaşanacak aksaklık ve eksikliklerden dolayı www.nakliyemarket.com sitesinin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "nakliyemarket.com” tarafından sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Site kullanıcıları  Kullanım Koşullarını ve yapılan/yapılacak değişiklikleri siteyi kullanmakla kabul etmiş sayılırlar.